ATA CARNET – TẠM NHẬP HÀNG HOÁ SỬ DỤNG SỔ ATA CARNET

Người đăng: Admin

I. Giải thích từ ngữ:

ATA Carnet cỏn gọi là Sổ tạm quản là chứng từ để thực hiện tạm quản hàng hóa, được chấp nhận thay thế tờ khai hải quan để làm thủ tục hải quan và đảm bảo thanh toán tiền thuế nhập khẩu, các khoản thuế khác, tiền chậm nộp, tiền phạt và phí, lệ phí (nếu có) đối với hàng hóa tạm quản.

Tạm quản hàng hóa là chế độ quản lý đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập vào quốc gia hoặc vùng lãnh thổ là thành viên của Công ước ATA (1961), Công ước Istanbul (1990) của Tổ chức Hải quan Thế giới về tạm quản hàng hóa.

II. Danh mục hàng hoá được tạm quản:

– Hàng hóa để trưng bày tại Triển lãm, hội chợ, trình diễn, trưng bày về thương mại, công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp, thủ công, từ thiện, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, khoa học, giáo dục, tôn giáo và du lịch, hội nghị, hội thảo quốc tế, các cuộc họp chính thức và các buổi tưởng niệm.

– Hàng hóa sử dụng tại sự kiện bao gồm: hàng hóa cần thiết cho mục đích giới thiệu máy móc nước ngoài hoặc thiết bị trưng bày; vật liệu xây dựng và trang trí, kể cả thiết bị điện cho gian hàng, quầy hàng; vật liệu quảng cáo và trưng bày để giới thiệu hàng hóa.

– Trang thiết bị bao gồm thiết bị phiên dịch, thiết bị ghi âm thanh và hình ảnh, phim mang tính giáo dục, khoa học và văn hóa sử dụng tại sự kiện

III. Thời hạn tạm quản hàng hóa

Thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa tạm quản là 12 tháng kể từ ngày hàng hóa hoàn thành thủ tục tạm nhập và trong thời hạn sử dụng của sổ ATA Carnet.

IV. Thủ tuc hải quan

  1. Nơi thực hiện làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm quản: Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng đến.
  2. Xuất trình bộ chứng từ cho cơ quan hải quan:

+ Sổ ATA Carnet: 1 bản chính

+ Giấy phép tổ chức triển lãm, sự kiện: 1 bản copy

+ Giấy phép tạm nhập, nhập khẩu của hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành hay thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành: 1 bản chính

+ Vận đơn đường Biển / Vận đơn đường không: 1 bản chụp

3. Xuất trình hàng hoá để kiểm tra thực tế theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

4. Cơ quan hải quan xác nhận lên Sổ ATA Carnet và cập nhật thông tin Sổ ATA Carnet vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử và trả lại sổ ATA Carnet bản chính cho người khai hải quan.

5. Thông quan hàng hoá và nhận hàng.

V. Lưu ý về quy định sử dụng hàng hoá tạm quản.

  • Hàng hóa tạm quản chỉ được phép sử dụng tại các sự kiện ở Việt Nam sau khi hoàn thành thủ tục tạm nhập.
  • Hàng hóa tạm quản trong thời gian tham gia các sự kiện không được sử dụng cho mục đích khác. Khi kết thúc sự kiện, hàng hóa tạm quản phải được tái xuất, tái nhập hoặc thực hiện các thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa, thay đổi mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật.

Để được hỗ trợ hay hướng dẫn chi tiết vui lòng liên hệ với Asia Expo Logistics.

Tel: +842862581123

Email: expo@aelvn.com

Website: https://www.aelvn.com

Social Media: https://www.facebook.com/AsiaExpoLogistics

Trả lời